Home Activiteiten Diensten Agenda Bestuur Contact

Reyersdam

Wijkvereniging

Brunnepe - Hanzewijk
Bestuur

Wijkvereniging

(Brunnepe - Hanzewijk)Dagelijks -en Algemeen Bestuur:

Interim voorzitter: Erik van den Belt / Tel. 06 25 11 22 79

Penningmeester: Vacant

Secretaris: Jans Kars / Tel. 06 31 68 04 32


Lid: Ruud Toller

Lid: Carolien Temmink

Lid: Peter Winkeler

Lid: VacantStatuten en huishoudelijke reglement


Ledenadministratie:

Email: ledenadminstratie@reyersdam.nl