Bestuur

Wijkcentrum Reyersdam


Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk

Over onsHet doel van de wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk is de behartiging van het leefmilieu in de meest ruime zin.


Eén van de activiteiten van onze wijkvereniging bestaat uit het exploiteren van ons wijkcentrum Reyersdam met als doel het bevorderen en verrichten van de maatschappelijke en sociaal culturele vorming en vrijetijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen.


Het bestuur van wijkvereniging Brunnepe/Hanzewijk is eindverantwoordelijk voor de activiteiten in ons wijkcentrum, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere bestuurders zoals overheid en maatschappelijke organisaties.


In de praktijk is het operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; dit team bestaat uit vrijwilligers. Het wijkcentrum wordt aangestuurd door de beheerder dhr. W. Kars (wijkcentrum@reyersdam.nl).

Het bestuur:


Voorzitter:

Erik van den Belt

Tel. 06 25 11 22 79

voorzitter@reyersdam.nl


Secretaris:

Ruud Töller

Tel. 06 31 68 04 32

secretaris@reyersdam.nlpenningmeester:

Vacant

penningmeester@reyersdam.nl

 

 

Bestuursleden:

Peter Winkeler

Dick Reumer

Klaas Elhorst

Beleidszaken:


Ledenadmistratie


Wilt u lid worden voor € 4,- per jaar vraag dan naar een inschrijfformulier aan de bar in ons wijkcentrum Reyersdam.


Ook kan u zich inschrijven per mail: ledenadministratie@reyersdam.nl

Op dit mailadres kan u zich ook uitschrijven.

Statuten

en

huishoudelijk reglement

Lees hier de statuten en het huishoudelijk reglement.