Bestuur

Wijkcentrum Reyersdam

Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk

Over ons


Het doel van de wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk is de behartiging van het leefmilieu in de meest ruime zin.


Eén van de activiteiten van onze wijkvereniging bestaat uit het exploiteren van ons wijkcentrum Reyersdam met als doel het bevorderen en verrichten van de maatschappelijke en sociaal culturele vorming en vrijetijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen.


Het bestuur van wijkvereniging Brunnepe/Hanzewijk is eindverantwoordelijk voor de activiteiten in ons wijkcentrum, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere bestuurders zoals overheid en maatschappelijke organisaties.


In de praktijk is het operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; dit team bestaat uit vrijwilligers. Het wijkcentrum wordt aangestuurd door de beheerder dhr. W. Kars (wijkcentrum@reyersdam.nl).

Het bestuur:

Voorzitter:

Erik van den Belt

Tel. 06 25 11 22 79

voorzitter@reyersdam.nl


Secretaris:

Klaas van Dijk

secretaris@reyersdam.nl
interim penningmeester:

Dick Reumer

penningmeester@reyersdam.nl 

 Bestuursleden:

Peter Winkeler

Klaas Elhorst


Beleidszaken:

Cameratoezicht:

Ledenadmistratie

Wij zijn bezig om onze huidige bestuursvorm (vereniging) om te zetten in een nieuwe bestuursvorm namelijk een Stichting. Bij deze bestuursvorm zijn er geen leden maar u kan hier wel donateur worden


Wilt u donateur worden € 5. mail dan ledenadministratie@reyersdam.nl

Statuten

en

huishoudelijk reglement

Lees hier de statuten en het huishoudelijk reglement.