Home

Nieuws

Wijkcentrum Reyersdam

Bestuur

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken.


Met ingang van dinsdag 15 december t/m 9 februari is het Wijkcentrum Reyersdam gesloten.


Overzicht van maatregelen

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

  1. Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder
  2. Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  
  3. Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
  4. Een aantal locaties zijn gesloten:
  5. Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
  6. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
  7. Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
  8. Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart.
  9. Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan. 


Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

Webcreator Erik van den Belt I 2020


Wijkcentrum Reyersdam

Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk