Nieuws

Extra ledenvergadering 15 juli

bericht van 21 juli 2021

Alle aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met het ontbinden van Wijkvereniging Brunnepe/Hanzewijk. Zoals reeds bekend is zal Stichting Wijkcentrum Reyersdam voortaan het beheer en exploitatie van Wijkcentrum Reyersdam op zich nemen.


Naar aanleiding van het eerdere besluit is er vervolgens afscheid genomen van Peter Winkeler als bestuurslid van Wijkvereniging Brunnepe/Hanzewijk. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet en kreeg een mooie bos bloemen en een envelop met inhoud.

Extra ledenvergadering 20 juni

bericht van 8 juni 2021

Wijkcentrum is weer open

bericht van 28 mei 2021

Openingstijden Reyersdam:

Openingstijden Reyersdam:

Maandag:                  19.00 - 22.00 uur

Dinsdag:                    19.00 - 22.00 uur

Woensdag:                20.00 - 22.00 uur

Donderdag:               13.00 - 16.00 uur

Vrijdag:                      13.00 - 17.00 uur 

Zaterdag:                   14.00 - 19.00 uur 

Ook zijn wij in de even weeknummers op donderdagavond van 19.00 - 22.00 uur open.

Sporten 
Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. 

Horeca
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen binnen zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel.  Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

 

Wijkcentrum weer open vanaf 20 mei 

(Dit geldt voorlopig alleen voor clubs/verenigingen die hier gebruik van willen maken en met inachtneming van onderstaande voorwaarden)

bericht van 18 mei 2021

Wilt u weer starten met uw activiteiten, geef dit dan door aan onze beheerder Wim Kars tel. 06 46 00 45 68.


Openingstijden Reyersdam (onder voorbehoud, indien clubs/verenigingen weer starten):

Maandag:                   19.00 – 22.30 uur

Dinsdag:                     19.00 – 22.30 uur

Donderdag:                 13.00 – 16.00 uur

Vrijdag:                       13.00 – 16.00 uur

 

Iedereen binnen het wijkcentrum moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De biljarters kunnen om te reserveren weer gebruik maken van de app 24 play.
 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. Dit gebeurt individueel. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief de instructeur. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Groepslessen zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 


Het horeca gedeelte blijft vooralsnog gesloten (dit geldt natuurlijk niet voor de biljarters).

Koffie/thee middag, elke vrijdagmiddag 

13.30 uur - 16.00 uur (voor ouderen vanaf 50 jaar).

bericht van 20 april 2021U kunt vanaf aanstaande vrijdagmiddag 23 april weer gezellig een bakkie koffie  of thee komen drinken in het Wijkcentrum.

Er geldt een maximum van 10 personen en u dient van te voren te reserveren, dit kan door te mailen naar reserveren@reyersdam.nl of bel 06 - 25 11 22 79.  


Dit is in eerste instantie alleen voor deze doelgroep. Wij hopen natuurlijk dat wij ook weer snel anderen mogen ontvangen.


Wijkcentrum gesloten Wijkcentrum gesloten tot nader order!

(behalve koffie/thee middag, elke vrijdagmiddag 14.00 - 16.00 uur)

bericht van 20 april 2021

Het kabinet heeft besloten dat de eerste stap in het openingsplan op 28 april wordt gezet. Het hoger onderwijs gaat al open per 26 april.

Alle versoepelingen per 28 april:

 • Einde avondklok.
 • Thuisbezoek gaat naar twee personen. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal twee mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Voor alle onderwijsniveaus mag er onderwijs gegeven worden op externe locaties. Dat geldt ook voor praktijkonderwijs en was al toegestaan voor het voortgezet onderwijs.
 • Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden.
 • Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Dit houdt in dat ook de niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, weer open mogen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.
 • Theorie-examens voor het besturen van een voertuig kunnen weer worden afgenomen.
 • Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd van 50 naar 100.

Wijkcentrum gesloten t/m 28 april 

bericht van 23 maart 2021

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april


Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

Corona protocol versie 3

bericht van 28 september 2020

Wegens allerlei veranderde corona maatrgelen heeft het bestuur een nieuw protocol (versie 3) opgesteld. Deze is vanaf vandaag van toepassing

Corona maatregelen vanaf 6 augustus

bericht van 06 augustus 2020

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen).


 • De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur).

 • een gezondheidscheck.

 • toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.

 • Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.


Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Corona en maatregelen vanaf 1 juli

bericht van 24 juli 2020

Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020.
De belangrijkste dingen leggen we uit.


Regels binnen

 • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering vormen vormen die een gemeenschappelijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).
 • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
 • Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en gezondheidsvragen verplicht.
 • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.

Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden aangevraagd en die worden onder meer aan de 1,5 meter afstand en gezondheidsvragen getoetst.


Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.


Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
  U moet reserveren.
  En u krijgt een gezondheidscheck
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.


Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.


In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.


Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Aangepaste openingstijden

bericht van 27 mei 2020

 • Maandag:
 • Dinsdag:
 • Woensdag:
 • Donderdag:
 • Vrijdag:
 • Zaterdag:


19.00 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

13.00 - 16.00 uur

19.00 - 22.00 uur

13.00 - 16.00 uur

GESLOTEN


Functie (tijdelijk) lid klanbordgroep

bericht van 16 maart 2020

Doel van de functie


Als lid van de klankbordgroep denkt u mee en adviseert u het huidig bestuur van Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk over de volgende punten:
▪ Gebruikersreglement/Gebruikersraad;
▪ Statuten nieuw op te richten stichting;
▪ Samenstelling en invulling nieuw bestuur stichting;
▪ Statutenwijziging Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk.


Dit alles zal gebeuren in lijn met het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken doel om in de dagelijkse praktijk van Wijkcentrum Reyersdam zo weinig mogelijk te veranderen.


De klankbordvergaderingen worden bijgewoond door 2 bestuursleden van het huidig bestuur. Deze 2 bestuursleden zullen de geformuleerde adviezen en voorstellen inbrengen in de bestuursvergadering.


Profiel leden klankbordgroep
Als u wilt toetreden tot de klankbordgroep kan u zich aanmelden bij het bestuur. Naast de ingekomen aanmelding(en) zal het bestuur ook zelf leden benaderen waarvan zij denken dat deze de competenties bezitten om zitting te nemen in de klankbordgroep.
De klankbordgroep functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. De klankbordgroep bestaat uit maximaal vijf personen.
De zittingsduur geldt totdat de eerder bovengenoemde punten zijn afgerond (maximaal 3 tot 4 vergaderingen).


Algemene kenmerken lid klankbordgroep:
− heeft het vermogen om voorstellen te toetsen op haalbaarheid;
− kan in teamverband taken uitvoeren;
− is integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.


U kan zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@reyersdam.nl, u mag ook bellen met secretaris Klaas van Dijk, tel. 06 10 20 11 60.


Het bestuur,
Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk