Nieuws

Wijkcentrum gesloten t/m 15 maart

bericht van 25 ferbuari 2021

De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open.  Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Corona protocol versie 3

bericht van 28 september 2020

Wegens allerlei veranderde corona maatrgelen heeft het bestuur een nieuw protocol (versie 3) opgesteld. Deze is vanaf vandaag van toepassing

Corona maatregelen vanaf 6 augustus

bericht van 06 augustus 2020

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen).


 • De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur).

 • een gezondheidscheck.

 • toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.

 • Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.


Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Corona en maatregelen vanaf 1 juli

bericht van 24 juli 2020

Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020.
De belangrijkste dingen leggen we uit.


Regels binnen

 • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering vormen vormen die een gemeenschappelijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).
 • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
 • Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en gezondheidsvragen verplicht.
 • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.

Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden aangevraagd en die worden onder meer aan de 1,5 meter afstand en gezondheidsvragen getoetst.


Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.


Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
  U moet reserveren.
  En u krijgt een gezondheidscheck
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.


Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.


In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.


Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Aangepaste openingstijden

bericht van 27 mei 2020

 • Maandag:
 • Dinsdag:
 • Woensdag:
 • Donderdag:
 • Vrijdag:
 • Zaterdag:


19.00 - 22.00 uur

19.00 - 22.00 uur

13.00 - 16.00 uur

19.00 - 22.00 uur

13.00 - 16.00 uur

GESLOTEN


Functie (tijdelijk) lid klanbordgroep

bericht van 16 maart 2020

Doel van de functie


Als lid van de klankbordgroep denkt u mee en adviseert u het huidig bestuur van Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk over de volgende punten:
▪ Gebruikersreglement/Gebruikersraad;
▪ Statuten nieuw op te richten stichting;
▪ Samenstelling en invulling nieuw bestuur stichting;
▪ Statutenwijziging Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk.


Dit alles zal gebeuren in lijn met het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken doel om in de dagelijkse praktijk van Wijkcentrum Reyersdam zo weinig mogelijk te veranderen.


De klankbordvergaderingen worden bijgewoond door 2 bestuursleden van het huidig bestuur. Deze 2 bestuursleden zullen de geformuleerde adviezen en voorstellen inbrengen in de bestuursvergadering.


Profiel leden klankbordgroep
Als u wilt toetreden tot de klankbordgroep kan u zich aanmelden bij het bestuur. Naast de ingekomen aanmelding(en) zal het bestuur ook zelf leden benaderen waarvan zij denken dat deze de competenties bezitten om zitting te nemen in de klankbordgroep.
De klankbordgroep functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. De klankbordgroep bestaat uit maximaal vijf personen.
De zittingsduur geldt totdat de eerder bovengenoemde punten zijn afgerond (maximaal 3 tot 4 vergaderingen).


Algemene kenmerken lid klankbordgroep:
− heeft het vermogen om voorstellen te toetsen op haalbaarheid;
− kan in teamverband taken uitvoeren;
− is integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.


U kan zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@reyersdam.nl, u mag ook bellen met secretaris Klaas van Dijk, tel. 06 10 20 11 60.


Het bestuur,
Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk